søndag 23. november 2014

Refleksjon 1.


Denne uken har jeg levert min første refleksjonsoppgave på studiet. Jeg må si at det faktisk var litt vanskelig - jeg mangler regelrett det som heter skrivetrening!! Det er jo ikke så ofte jeg må uttrykke meg skriftlig med lengre tekster i hverdagen min lengre. Jeg har mye på hjertet, men det er ikke alltid så lett å få det ned på papiret.  Men jeg regner med at det kommer seg etterhvert.

Jeg ser at noe av det som går igjen i refleksjonsoppgavene er ønsket om at skolebibliotekaren skal komme tidlig inn i planleggingen hos lærerne. Nå har biblioteket på Katta blitt kontaktet av fagkoordinator i norsk igjen, og det ser ut som vi kommer inn i fagstrategien fra høsten av (hvis det blir godkjent!). Vi krysser fingrene.

Da var det tilbake til Web 2.0 igjen ....

onsdag 12. november 2014

Student igjen!

Etter å ha ventet i spenning er vi nå endelig i gang med studiet "Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid". Torsdag 6. november var skolebibliotekarer i vgs fra Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud samlet til studiestart i Oslo. Vi fikk to foredrag av pedagoger fra Nyweb, samt presentert litteraturliste og terminplan for studiet.
 Det siste som stod på programmet var fire lynforedrag fra bibliotekarer fra de forskjellige fylkene. Vi presenterte Superbibliotekarene på Katta og hva vi gjør i skolehverdagen - og det er ganske mye! Det var også interessant og inspirerende å høre hva de finner på i de andre fylkene.
Dagen ble avsluttet med et godt måltid på Café con Bar.
Nå er det bare å komme igang med nettforelesninger, pensum og refleksjonsoppgave!