onsdag 12. november 2014

Student igjen!

Etter å ha ventet i spenning er vi nå endelig i gang med studiet "Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid". Torsdag 6. november var skolebibliotekarer i vgs fra Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud samlet til studiestart i Oslo. Vi fikk to foredrag av pedagoger fra Nyweb, samt presentert litteraturliste og terminplan for studiet.
 Det siste som stod på programmet var fire lynforedrag fra bibliotekarer fra de forskjellige fylkene. Vi presenterte Superbibliotekarene på Katta og hva vi gjør i skolehverdagen - og det er ganske mye! Det var også interessant og inspirerende å høre hva de finner på i de andre fylkene.
Dagen ble avsluttet med et godt måltid på Café con Bar.
Nå er det bare å komme igang med nettforelesninger, pensum og refleksjonsoppgave!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar